Utbyggnad i hela kommunen

Nu ökar UppCom sitt grävande i kommunen

 

Information om UppCom, ditt lokala företag med fiberkompetens

Med anledning av nya förutsättningar för utbyggnad av fibernätet i Uppvidinge Kommun vill vi här informera om UppCom och hur vi planerar framtida utbyggnad. Vår målsättning och vision följer regeringens uppsatta mål. Minst 90 procent av invånarna i kommunen ska ha tillgång till bredband senast 2020

Krav på anslutningsgrad
UppCom har därför, vid ett extra styrelsemöte den 9 mars, beslutat att den anslutningsgrad som ska gälla i samtliga tätorter är 30 procent. I praktiken innebär det att vi skriver avtal med varje fastighetsägare så snart som vi har fått in intresseanmälningar som når 30 procents täckningsgrad i det område som utbyggnaden avser.

Beslut är även tagen att hela Lenhovda byggs ut 2016 oavsett täckningsgrad. Beställ redan nuPDF eller kom på vår informationsträff i Borgen den 7 april kl 18.00.

Är min beställning bindande?
En intresseanmälan till UppCom blir bindande för dig först den dag du fått besked om att din gata kommer att byggas ut med fiber. Du bekräftar då genom ett avtal med oss att du fortfarande vill ansluta dig till UppComs fibernät.
Kom ihåg att du som privatkund alltid har 14 dagars ångerrätt på ett undertecknat avtal oavsett vem du har skrivit det med.

Tomtgrävning
I priset från UppCom ingår all grävning på tomten. Arbetet utförs med minsta möjliga påverkan på tomten.

Nätavgift
Detta är i grunden en fråga om ägarnas långsiktiga planer för UppCom men även vad kommunen får och inte får göra enligt Konkurrenslagen.
Kommunen tänker behålla fibernätet i kommunal ägo för lång tid framåt eftersom man betraktar det som en samhällsviktig infrastruktur men det får inte belasta annan kommunal verksamhet som vård & omsorg, skola med mera.

UppComs ambition är att vi ska fortsätta bygga ut fibernät och ansluta nya kunder. Förberedande arbete med projektering är redan utförd och anslutning av fastigheter sker nu kontinuerligt.

Av Konkurrenslagen framgår att "Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader." Av detta följer att UppCom är skyldiga att ha täckning för sina kostnader, inklusive ränta på lånat kapital och avskrivningar på det stamnät vi byggt och bygger i Uppvidinge kommun.

Vi bygger också våra nät med redundans (det vill säga fiber från minst två håll) till alla de stationer där det är möjligt. Detta gör vi för att i framtiden kunna köra bland annat trygghetslarm och digitala vårdtjänster via fibernätet.

Tjänsteleverantörer och priser på abonnemang
I grunden sätter tjänsteleverantörerna själva sina priser i respektive nät och de bestämmer även själva vilka kampanjer de erbjuder i respektive nät, många av de stora tjänsteleverantörerna tillämpar nationella prislistor som är lika i hela Sverige.

Via vår samarbetspartner, Wexnet, så har alla ansluta i vårt nät tillgång till ett av Sveriges största och bredaste utbud av tjänter. Aktuella priser på olika tjänster hittar ni på www.wexnet.se

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss

Med vänliga hälsningar

Ted Karlsson

VD, UppCom AB


Nyheter

Driftinformation

Uppvidinge Kommun
UppCom AB                                                                 Telefon: 0474-476 50                                           info@uppcom.se
Besöksadress: Olofsgatan 8, 364 30 Åseda                                                                        Postadress: Box 4 364 21 Åseda