Fiberutbyggnad i Norrhult och Klavreström

IP Onlys avbrutna utbyggnad

 

Med anledning av IP-Onlys beslut att inte fortsätta sin utbyggnad i Klavreström samt att inte påbörja den i Norrhult har UppCom haft ett möte med representanter för IP Only angående den uppkomna situationen. Bägge företagen är överens om att boende och fastighetsägare i båda orterna inte ska drabbas negativt av detta. Därav erbjuder UppCom de som tecknat avtal om fiberanslutning med IP-Only möjlighet att teckna liknande avtal med UppCom. Då alla avtal med IP-Only sägs upp måste nytt avtal tecknas med UppCom för att anslutning ska kunna ske. Vi poängterar dock att detta inte är ett övertagande av befintliga avtal utan var och en väljer om man vill teckna avtal med UppCom eller inte. Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss på 0474-476 50 eller via e-post till info@uppcom.se


Norrhult I Norrhult påbörjade UppCom fiberutbyggnaden 2016 och den blir helt klar hösten 2017. Nätet är dimensionerat för samtliga fastigheter och endast förläggning från stamledning och in till fastigheten återstår om ägaren vill ansluta till UppComs fibernät


Klavreström I Klavreström har UppCom fiberkanalisation klar till stor del av fastigheterna på östra sidan av Bruksgatan. I samband med att IP-Only påbörjade grävning i området kring Hagagatan med flera så valde UppCom att köpa samförläggning av IP-Only och därmed har UppCom klart med kanalisation i stora delar av området. Det som återstår att bygga ut med fiberkanalisation i Klavreström kommer att ske under resterande delar av 2017 samt slutföras 2018.

 

Nyheter

Driftinformation
För tillfället finns inga kända driftstörningar
Uppvidinge Kommun
UppCom AB                                                                 Telefon: 0474-476 50                                           info@uppcom.se
Besöksadress: Olofsgatan 8, 364 30 Åseda                                                                        Postadress: Box 4 364 21 Åseda