Brandvägg

En brandvägg är en programvaru- eller hårdvarubaserad kontrollmekanism för nätverkstrafik. Brandväggar kopplas mellan två nätverk (där ett ofta är Internet) men kan även installeras som en mjukvara i den dator som ska skyddas. Brandväggen lyssnar på och inspekterar all trafik och bestämmer om den är behörig eller ej. För att avgöra vilken trafik som är behörig eller ej arbetar den efter vissa regler, bestämda av en systemadministratör eller användare. I regelverket kan man vanligtvis använda parametrar såsom IP-adress, portnummer eller program. Det är även vanligt att man specificerar att alla sessioner måste initieras från brandväggens insida.
 
Brandväggen skyddar företagets data mot otillåtet intrång via Internet, och är idag ett måste om man har fast Internetuppkoppling. Vi hjälper till att skydda era servrar om ni ställer dem hos oss, men vi kan även ställa ut en brandvägg på ert kontor eller hos era hemanvändare. Där kan vi ta ansvar för nätverket, knyta ihop kontor, övervaka förbindelserna och göra aktiva förebyggande åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig kan komma åt ert nätverk utifrån. Dessutom kan vi se till att de av era servrar som måste finnas tillgängliga på Internet är maximalt skyddade.

Kontakta oss för mer information!

Nyheter

Driftinformation
För tillfället finns inga kända driftstörningar
Uppvidinge Kommun
UppCom AB                                                                Telefon:0474-476 50                                             info@uppcom.se
Besöksadress: Olofsgatan 8, 364 30 Åseda                                                                      Postadress: Box 4, 364 21 Åseda