Installation & felsökning
Installation 

Inställning av ADSL-modem.
Börja med att kontrollera att modemet fungerar enligt den manual eller installationsbok som medföljer.

Nedan finner du uppgifter du kan komma att behöva vid eventuell konfiguration av ditt ADSL-modem. De flesta nyare ADSL-modem är fabriksinställda med dessa parametrar men vissa måste konfigureras innan de används. Åskan kan också ändra på de redan förinställda värdena och i vissa fall "nollställa" modemet helt.

VPI=8
VCI=35
Multiplexing metod=LLC

Manualen till ditt modem skall förklara hur du ändrar eller kontrollerar inställningarna ovan. Har du problem med inställningarna för ditt modem, kontakta din modemtillverkare för support.
 
Kontrollera därefter dina inställningar för IP-tilldelning enligt anvisning nedan.

Windows 95/98/ME
1  Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Nätverk
2  Markera "TCP/IP" och klicka på "Egenskaper"
3  Under fliken "IP-adress" välj "erhåll IP-adress automatiskt".
4  Starta om datorn.

Windows 2000
1  Välj Start > Inställningar > Nätverks - och fjärranslutningar.
2  Öppna "Anslutning till lokalt nätverk" och klicka på " Egenskaper".
3  Markera "Internet Protocol (TCP/IP)" och klicka på " Egenskaper".
4  Välj "Erhåll IP-adress automatiskt".
5  Starta om datorn.

Windows XP
1  Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverks - och Internetinställningar >Nätverksanslutningar.
2  Högerklicka på "Anslutning till lokalt nätverk" och välj " Egenskaper".
3  Markera "Internet Protocol (TCP/IP)" och klicka på " Egenskaper"
4  Välj "Erhåll IP-adress automatiskt".
5  Starta om datorn.

Windowa Vista
1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter > Hantera nätverksanslutningar.
2. Högerklicka på “Anslutning till lokalt nätverk" och välj “Konfigurera".
3. Markera "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" och klicka på "Egenskaper".
4. Välj "Erhåll en IP-adress automatiskt".
5. Starta om datorn.

Modemet skall vara inkopplat i fastighetens/lägenhetens första telefonjack (normalt sitter detta telejack i hallen närmast ytterdörren). Dessutom är det rätt vanligt att första jacket är märkt med en röd prick eller siffran 1 på insidan av locket. Om du har flera enheter som skall kopplas in i första jacket ska de sitta utanpå ADSL-splittern.

Vilket telefonjack är det första?
1.        Börja med att koppla en telefon till det jack du tror är första jacket.
2.        Ring sedan upp en bekant och be han/hon vänta.
3.        Koppla sedan in en annan telefon på det jack du tror är andra jacket och lyft luren.
4.        Kontrollera jack nummer ett igen, om samtalet brutits till din bekant så är jack
           nummer två "före" det första jacket.

På så sätt kan uteslutningsmetoden användas för att lokalisera det första jacket i serien. Hör du din bekant när du lyfter luren i jack två så är jacken med sannolikhet parallellkopplade och måste seriekopplas för att utesluta störningar och få full hastighet.

Felsökning

ADSL-anslutning slutade plötsligt att fungera.
Prova att starta om både ditt modem (dra ut strömkabeln) och din dator för att se om det löser problemet.

Internetanslutningen bryts hela tiden
Det är viktigt att ditt ADSL-modem är inkopplat på det första telefonjacket och att detta jack är seriekopplat. Om jacket där ADSL-modemet är anslutet är parallellkopplat kan det innebära att internetanslutningen bryts då man lyfter en telefonlur som sitter inkopplad i ett annat jack. Parallellkopplade telefonjack kan även innebära försämrad prestanda, störningar etc.

Modemet måste även vara inkopplat direkt i första jacket utan någon förlängningssladd eftersom förlängningssladden ofta ger samma effekt som ett parallellkopplat jack. I vissa fall går det inte att få någon uppkoppling alls. Om datorn finns i ett annat rum bör istället en längre nätverkskabel dras från modemet till datorn.

ADSL-modemets synk-lampa (WAN/DSL etc) blinkar eller är släckt
För att din ADSL-anslutning skall fungera så måste synk-lampan lysa med fast sken. Vissa modem blinkar dock när de skickar data. En blinkande synk-lampa kan betyda att modemet är inkopplat i fel telefonjack eller att modemet är felkonfigurerat (se "Inställningar" ovan). Modemet kan även vara trasigt. Felet kan även ligga utanför din bostad även om detta är mindre vanligt. Om du har möjlighet, testa gärna anslutningen med ett annat modem.

Vissa digitala trådlösa telefoner kan ge sync-problem när de är kopplade i första jacket. Testa därför först med att koppla bort all annan utrustning som finns i jacket för att utesluta störningar och fel från dessa.

Telefonlinjen "brusar" när ADSL-modemet är anslutet.
Har du brus i telefonerna vid surfning beror detta nästan alltid på fel i koppling av det första jacket så att splittern inte fungerar som den ska alternativt att splittern är trasig. Var uppmärksam på att vissa splitter inte fungerar ihop med andra modem än de är tillverkade för. Problemet kan även bero på fel i själva jacket och i värsta fall får man tillkalla tekniker från Telia. Viss avgift kan förekomma.

Teknisk support av modem och router
Kontakta tillverkaren av modemet om du behöver teknisk support på utrustningen.
 
Val av modem
De modem som UppCom rekommenderar i första hand är Speedtouch och Zyxel 660H Tripel Play.

 

Nyheter

Driftinformation
För tillfället finns inga kända driftstörningar
Uppvidinge Kommun
UppCom AB                                                                Telefon:0474-476 50                                             info@uppcom.se
Besöksadress: Olofsgatan 8, 364 30 Åseda                                                                      Postadress: Box 4, 364 21 Åseda